(1)
DURAN, A.; HUSSEİN, N. UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. OBSTUDIES 2022, 2, 124-134.