GÜNAY, M., ANAÇ, A. S. . ve ÖZYER, K. (2022) “KAYIRMACILIK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ve BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÖNERİSİ”, Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), ss. 35–46. Erişim adresi: https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/12 (Erişim: 2 Aralık 2023).