SİNCER, S. (2023) “ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA: PFEFFER’IN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”, Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 3(2), ss. 138–154. Erişim adresi: https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/27 (Erişim: 12 Temmuz 2024).