GÜNAY, M., A. S. . ANAÇ, ve K. ÖZYER. “KAYIRMACILIK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ve BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÖNERİSİ”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 2, sy 1, Haziran 2022, ss. 35-46, https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/12.