SİNCER, S. “ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA: PFEFFER’IN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, c. 3, sy 2, Aralık 2023, ss. 138-54, https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/27.