1.
DURAN A, HUSSEİN N. UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. OBSTUDIES [Internet]. 31 Aralık 2022 [a.yer 02 Aralık 2023];2(2):124-3. Erişim adresi: https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/18