Dergi Hakkında


Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi (OBSTUDIES)
yılda iki kez yayımlanan hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir. (Haziran ve Aralık Dönemi)

Örgütsel davranış alanına ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayımlanmaktadır. 

 

 

Tarandığımız indeksler ve veri tabanları

- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Advanced Science Index
- ASOS Index
- ResearchBib

 

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2022): Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi
Tüm Sayıları Göster