Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Bilişim Sektörü., Başarısızlık Korkusu, Girişimcilik

Özet

Bu araştırma, 18 madde ve 6 boyuttan oluşan Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını kapsamaktadır. Türkiye’de bilişim sektöründe çalışan 242 kişi üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların girişimcilikte başarısızlık korkusu düzeyleri cinsiyet, eğitim düzeyi, uzmanlık alanı, mesleki deneyim ve çalışma biçimi kategorilerine göre incelenmiştir. Katılımcıların girişimcilikte başarısız olma korkusunun en yüksek olduğu boyutun sosyal itibar, en düşük olduğu boyutun ise fırsat maliyetleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analizler, ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerliliğini ve güvenilirliğini doğrulamıştır. Araştırmanın bulguları değerlendirilmiş ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

TOPALOĞLU, M. (2024). Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 4(1), 1–25. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/31