Cilt 2 Sayı 1 (2022): Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi