PAKİSTAN YÜKSEK ÖĞRENİMİNDE MALİYET PAYLAŞIM İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Asma FAZAL
  • Mohsin ULLAH
  • Syed ZAIN UL ABDIN Abbottabad university of science and technology

Anahtar Kelimeler:

Maliyet Paylaşımı, Pakistan, Öğrenci, Yükseköğrenim

Özet

Maliyet paylaşımı stratejisi, birçok ülkede yükseköğrenim maliyetinin yükünü paylaşmak için kullanılmaktadır. Maliyet hükümet, veliler, öğrenciler ve diğer kuruluşlar arasında paylaşılır. Pakistan gelişmekte olan bir ülke olduğundan ve öğrencilerin çoğunluğu yükseköğrenim alamadığından, maliyet paylaşımı politikası Pakistan'da da uygulanmaktadır. Bu nedenle devletin ihtiyaç sahiplerine ve hak edenlere yeterince kaynak vermesi gerekir, çünkü sonuçta ülke bundan faydalanacaktır. Bu araştırma, öğrencilerin karşılaştığı sorunları çözmek için nitel yöntemler kullanılmıştır. Yükseköğrenime erişim sistemlerini iyileştirmek için dikkate alınabilecek bazı önemli eksiklikler vurgulanmıştır.

Referanslar

Brempong.K.G., Paddison.O&Mitiku.W.(2006). Higher Education and Economic Growth in Africa.Journal of Development Studies, Vol. 42, No. 3, 509–529.

Canton, E. and F. de Jong (2002). “The Demand for Higher Education in the Netherlands, 1950–99.” CPB Discussion Paper 12. The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Ishengoma.M.J. (2004). Cost-Sharing in Higher Education in Tanzania: Fact or Fiction. College & Council for the Development of Social Science Research in Africa, vol 2(2), pp.101-133.

Johnstone, D. B., (2003a). Cost-sharing in higher education: Tuition, financial assistance, and accessibility. Czech Sociological Review, 39(3), pp. 351-374.

Johnstone, D. B. (2004a). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives, Economics of Education Review, 20(4),403-410.

Johnstone.D.B.(2008). Cost sharing and the cost effectiveness of grants and loan subsidies to higher eduaction. Pedro N. Teixeira et al. (eds.), Cost-sharing and Accessibility in Higher Education: A Fairer Deal? 51–77.

Jongbloed.B. (2008). Strengthening consumer choice in higher education. Pedro N. Teixeira et al. (eds.), Cost-sharing and Accessibility in Higher Education: A Fairer Deal? 19–50.

Ngolovoi.M.S.(2010). Cost sharing in Higher education in Kenya: Examining the undesired policy outcomes. Higher education policy,23,515-529.

Oketch, M.O. (2003). Affording the unaffordable: Cost sharing in higher education in sub-Saharan Africa, Peabody Journal of education,78(3).88-106.

Vossensteyn, Hans and E. Canton (2001). “Tuition Fees and Accessibility: The Australian HECS.” In CPB and CHEPS. Higher Education Reform: Getting the Incentives Right, 53-66.

Yang.Xu. (2010). Access to higher education for rural-poor students in China. Education residence policy practice, 9,193-209.

İndir

Yayınlanmış

29.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

FAZAL, A., ULLAH, M., & ZAIN UL ABDIN, S. . (2022). PAKİSTAN YÜKSEK ÖĞRENİMİNDE MALİYET PAYLAŞIM İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 2(1), 47–56. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/13