Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme

Yazarlar

  • Ahmet Serhat ANAÇ
  • Kubilay ÖZYER

Anahtar Kelimeler:

Duygusal emek, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma, samimi davranış

Özet

Bu çalışmada duygusal emek kavramının tanımı ve alt boyutları, kavramla ilgili yaklaşımlar, diğer değişkenlerle olan ilişkiler yer almaktadır. Duygusal emek kavramının literatüre kazandıran Amerikalı sosyolog Arlie R. Hochschild’in bu kavrama yaklaşımı ile sonrasındaki araştırmacıların yaklaşımları kronolojik olarak sunulmuştur. Daha sonra bu yaklaşımların karşılaştırmaları yapılarak farklı yönleri ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca duygusal emeğin örgütler için önemine, çalışanlara ve örgütlere etkilerine ve sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise çalışanlar, örgütler ve araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.

Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme

Yayınlanmış

31.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

ANAÇ, A. S., & ÖZYER, K. (2021). Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 1(1), 51–64. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/5